Tag

cron

Tag

cron

[Cron] Automate Tweet บอกเวลาด้วย Python กันเถอะ

สิ่งแรกที่ทำต้องผูกเบอร์เข้ากับ twitter setting ปกติของเราก่อนถึงจะสร้าง application ได้ เข้า https://apps.twitter.com/ และ Create New App ขึ้นมา และกรอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ใน Application settings ตรง Access level ให้เลือกเป็น Read and…

[Cron] มาเล่น cron กันเถอะ

เคยไหมที่เราจะต้องทำ task แบบเดิมๆในช่วงเวลาเดิมๆของทุกวัน ในการพัฒนาระบบ web application แทนที่เราจะมานั่งรันคำสั่งแบบเดิมๆทุกวัน Cron ได้ตอบโจทย์ของเรา Cron คืออะไร Cron มีไว้เพื่อ schedule tasks ที่เราต้องการเช่น กำหนด ณ เวลาเท่านี้ จะต้องทำ…