Tag

usa

Tag

usa

Antelope Canyon หุบเขาที่ควรมาสักครั้งในชีวิต

สถานที่ที่ทำให้เราอยากมา USA ที่สุดคือ Antelope Antelope เป็นช่องหินทราย ที่เกิดจากการที่น้ำซึมผ่านทรายเป็นเวลานานมากๆจนเกิดชั้นหินขึ้นผนวกกับเป็นช่องน้ำและลมไหลผ่านทำให้เกิดช่องคดเคี้ยวและผนังเป็นริ้วๆสวยงาม   Antelope ที่เปิดให้เข้าชมจะต้องผ่านการซื้อทัวร์จากบริษัททัวร์ของชาวนาวาโจในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งก็มีด้วยกันหลายเจ้าเหมือนกัน เหตุผลนั้นก็เพราะเมื่อหลายๆปีก่อน Antelope ถูกเปิดให้เข้าชมแบบ Public จึงมีทั้ง Local tour (คนในพื้นที่เผ่า Navajo…